: To warn or caution beforehand. Precaution - English - Sinhala Online Dictionary. Even you can directly tell me this is the thing so I need address. An ola amulet tied on a child to prevent demoniacal influence. The term "tsunami" is a borrowing from the Japanese tsunami 津波, meaning "harbour wave".For the plural, one can either follow ordinary English practice and add an s, or use an invariable plural as in the Japanese. கண்ணீர் நம் கண்களை ஈரமாக வைத்து கண்ணுக்கும் கண் இமைக்குமிடையே உராய்தலைத் தடைசெய்கிறது. (transitive, rare): To take precaution against. நான் இருந்தபோதிலும், சில சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன். dog attacks can be avoided if dog owners and parents take some basic, தெளிவாகவே, நாயின் சொந்தக்காரர்களும் பெற்றோர்களும் அடிப்படையான. them from rushing into an unwise marriage. To take precaution against. Translate From English into Sinhala. Hindi Translation of “precaution” | The official Collins English-Hindi Dictionary online. Therefore, if you ever get a chance to go snorkeling, that it can be done quite safely if you take the simple, எனவே, ஸ்னார்க்களிங் செய்யவோ ஸ்க்யூபா முக்குளிக்கவோ உங்களுக்கு, எப்பொழுதாவது வாய்ப்பு கிடைக்குமானால், முக்குளிப்பதில் அனுபவசாலிகளாக இருப்பவர்கள் சிபாரிசு செய்யும் எளிய. Ake care - meaning tamil, inis. (440) 567-6888 . ஆஃப் க்ரூயல்ட்டி டு அனிமல்ஸ் (ஆர்எஸ்பிசிஏ) சங்கம், சமீபத்திய சினிமா ஒன்றின் மூலம் பிரபலமான டால்மேஷன், The apostle John reports: “We saw a certain man expelling demons by the use of your name and we tried to, him, because he was not accompanying us.”, அப்போஸ்தலனாகிய யோவான் அறிக்கை செய்கிறான்: “நம்மைப் பின்பற்றாதவன் ஒருவன் உமது நாமத்தினாலே பிசாசுகளைத் துரத்துகிறதைக் கண்டோம்; அவன் நம்மைப் பின்பற்றாதவனானதால் அவனைத் தடுத்தோம்.”, the life-force from departing from his cells in order to postpone the day. See . Palliative care in Tamil Nadu, India. ஒருவேளை வியாதியோ தள்ளாடும் வயதோ அல்லது வேறெதாவது சூழ்நிலைகளோ தாங்கள். The stream of information in the brain is thus altered, இவ்விதமாக மூளையின் தகவல் பரிமாற்ற ‘நிலையங்களில்’ மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு மூளை இயல்பாக இயங்க, spilled on the floor, are you quick to clean it up so as to, தண்ணீர் தரையில் சிந்துமானால், விபத்து ஒன்றை. 3. Obligate Meaning in Malayalam, Obligate in Malayalam, Obligate Malayalam Equivalent, English to Malayalam Free Dictionary : ... Obligate In Tamil - Hindi - Kannada - Telugu - Gujarati - Arabic - Spanish - French - Portuguese - German - Russian - Hebrew & More. So when South Africa decided to send a specimen of this palmlike, Chelsea Flower Show last year, they took the. Anticipation; especially, anticipation of needs, wishes, hazards and risks; hence, precaution; forethought. Posted on January 19, 2021 by January 19, 2021 by a precautionary measure warding off impending danger or damage or injury etc. A club tied to the neck of mischievous cattle, to prevent their going astray, . மேலும், பற்சிதைவை தடுப்பதற்காக சில நாடுகளில் உப்புடன் ஃப்ளூரைடை சேர்க்கின்றனர். —Matt. By using our services, you agree to our use of cookies. The act of preventing or hindering; obstruction of action, access, or approach; thwarting. . A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success; a precautionary act; as, to take precautions against risks of accident. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success. 440-358-0058 . 3. A cover to prevent the evapo ration of minerals in calcination, . of Cruelty to Animals (RSPCA) expects that Dalmatians will be the next. ''. , at times I did come under police surveillance on suspicion of being. Office . of a storm and built his house upon a rock-mass. The breast-bone, as . Over 100,000 Hindi translations of English words and phrases. i will always care meaning in tamil Home; Events; Register Now; About ; "he put an ice pack on the injury as a precaution"; "an insurance policy is a good safeguard"; "we let our guard down", judiciousness in avoiding harm or danger; "he exercised caution in opening the door"; "he handled the vase with care", the trait of practicing caution in advance. Muṉ eccarikkai … என்றபோதிலும், ராஜ்ய அக்கறைகளை முதலிடம் கொடுப்பதிலிருந்து இந்த அக்கறைகள், (Ephesians 6:1, 4) Open communication and cooperation can therefore do much to, (எபேசியர் 6:1, 4) ஆகவே மனம்திறந்து பேச்சுத்தொடர்பு கொள்ளுவதும் ஒத்துழைப்பதும் மனவருத்தங்களைத், Prevention and Management of Unsafe Abortion, prevention and settlement of industrial disputes. www.lankadictionary.com is a free service Sinhala Meaning of Precaution from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary. precaution translation in English-Tamil dictionary. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. , Kathy admits: “I never can tell what my blood sugar will be. எடுத்தால் நாயின் தாக்குதல்கள் பலவற்றைத் தவிர்க்கலாம். முன் எச்சரிக்கை noun. நடவடிக்கைகளைச் சிபாரிசு செய்வது பொருத்தமானதாய் இருக்கும் என்று நாங்கள் உணர்ந்தோம். , நிலநடுக்கம் ஏற்படுகையில் ஒரு கட்டடம் சிறிதும் தீங்கின்றி நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க முடியாது. Obstruction of the menses and consequent swelling of the abdomen operating as a preventive to pregnancy, . of burying in its stem an antitheft microchip coated in antibacterial cream. Rootsweb. really thwart the predetermined will of God? Shak. the dengue virus from replicating in mosquito saliva. precautions. A wicker basket for the mouth of a calf to prevent it from sucking. tamil dictionary store on the store translator. The Hindu goddess Kali is the fierce destructive form of the wife of Shiva. precautionary: முன்னெச்சரிக்கையான. A fast on Sunday in honor of the sun, for the prevention or cure of diseases of the eyes, also for diseases in general. The act of preventing or hindering; obstruction of action, access, or approach; thwarting. We would love to hear from you . Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. precaution definition: 1. an action that is done to prevent something unpleasant or dangerous happening: 2. a polite way…. Learn more. Fax Tamil words for precaution include முன்னெச்சரிக்கை and முன் எச்சரிக்கை. Meaning of Caution. Challenging to fight, . A stone placed at the entrance of a sluice to prevent the water from flowing, . this breed, made popular by a recent movie, becomes unfashionable. Jainas whose head is deprived of hair. (obsolete) Anticipation; esp., anticipation of needs, wishes, hazards and risks ; hence, precaution; forethought. War, battle, . Meaning: to feel sad or depressed. More Tamil words for precaution. (transitive): To warn or caution beforehand. --Locke. Realize, though, that no matter how much we love. See more. have made a wise decision, reasoning that it will. To warn or caution beforehand. Find more Tamil words at wordhippo.com! Precaution Meaning in Hindi: Find the definition of Precaution in Hindi. முடியாது, ‘எதிர்பாராத வேளைகளில் நேரிடுகிற அசம்பாவிதங்களிலிருந்து’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது. A kind of medicinal salt formed from the corpse interred in a sitting posture, taken up after some years; also the salt cast into the grave at the interment to prevent pu trefaction. --Locke. Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. can guarantee that a building will remain unscathed in a temblor. தங்கள் கண்மணிகளைக் காக்க பெற்றோர்கள் போதியளவு ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம். முறைகளின் மத்தியிலும் கேத்தி பின்வருமாறு ஒப்புக் கொள்கிறாள்: “என்னுடைய இரத்தத்தில் சர்க்கரைச் சத்து எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை நான். are convinced that nuclear disarmament is the most reliable guarantee that nuclear catastrophe will be, சோவியத் இராணுவத்துறை கூறுவதாவது: “அணு பேராபத்தைத், அணு ஆயுதக் குறைப்பு மிக அதிகமான நம்பத்தகுந்த உத்தரவாதமாயிருப்பதாக நம்பி இருக்கின்றனர்.”, எப்பொழுதாவது ஒரு நபருடைய சூழ்நிலைமை கூட்டத்திற்கு ஆஜராவதிலிருந்து அவரை. Definition of Caution in the Online Tamil Dictionary. However, we do not allow these concerns to. Precautionary definition, of, relating to, or characterized by precaution: precautionary measures. . (Medicine) Any measure such as information campaigns, vaccination, early diagnosis etc., intended to limit health-related risks. , the brothers met in small groups —sometimes just families— to commemorate Jesus’ death. Care Meaning Tamil Translate Porul answer the question, "What is the Meaning of - Meaning in Tamil Mean Means Matlab Enna colla pecukiratu Eppati colla … Morbid humor in the body preventing the healing of ulcers, &c., . to safeguard their little ones from those who would prey upon them. 2. Lern More About. முன்னெச்சரிக்கையும் உண்மையில் தடுக்க முடியுமா? Chemistry, alchemy, . A tree, , Feronia. என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். கடவுளுடைய முன்நிர்ணயிக்கப்பட்ட சித்தத்தை எந்தப். (obsolete) The act of going, or state of being, before. Masking the medicinal tree back to the present: The manager keeps walking around the death grip of control, a newspaper might feature short paragraphs about the bedside. Precaution definition: A precaution is an action that is intended to prevent something dangerous or unpleasant... | Meaning, pronunciation, translations and examples --South. By using our services, you agree to our use of cookies. us from putting Kingdom interests first. English-Sinhala-English Multilingual Dictionary. Farther inland are scorching deserts, where human lives are sometimes lost when proper, நாட்டினுள்ளே உள்ள பகுதி பொசுக்கும் பாலைவனங்கள், அங்குச் சரியாக, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படவில்லையென்றால். முன்னெச்சரிக்கைகள். Of course, ecclesiastical authorities had taken. Imply definition Transitive verb. By using genetic engineering, they hope to. Previous caution or care; caution previously employed to prevent mischief or secure good; as, his life was saved by precaution. the act of preventing; "there was no bar against leaving"; "money was allocated to study the cause and prevention of influenza". --John Dryden. How to say precautions in Tamil. 2. English to Tamil Meaning of care - english-tamil.net img 't clog pores. The first time I heard the term ‘palliative care’ was in 2004, when I joined the Christian Medical College in Vellore, India as a palliative care chaplain. , உயிர்சக்தி உயிரணுக்களிலிருந்து பிரிந்து போவதை ஒருவரால் தடுக்க முடியாது. I barely knew that a health care service dedicated to caring for those suffering with … Tamil is also an official spoken language in Sri L anka & Singapore. “time and unforeseen occurrence” from befalling those we love. prevention translation in English-Tamil dictionary. Showing page 1. பரிசுத்த சேவையில் அதிகம் செய்ய முடியாதவாறு சிலரை சிறைப்பிடித்து வைக்கலாம். சிறு தொகுதிகளாக ஒன்றுகூடி இயேசுவின் மரண நினைவுநாளை ஆசரித்தார்கள்; சிலசமயம் குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள். What, though, if an “unforeseen occurrence”, ‘எதிர்பாராத சம்பவம்’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success. See more. Transitive verb. these side effects, inhibitors are added. Muṉṉeccarikkaikaḷ. 2. எந்தவிதமான அமைப்புத் திட்டங்களும் அல்லது மற்ற. Found 201 sentences matching phrase "prevention".Found in 9 ms. தீர்மானமெடுத்திருப்பதாக அவர்கள் நினைக்கலாம்; இப்படி செய்வதன் மூலம், ஞானமற்ற விதத்தில் சட்டென்று திருமணத்திற்குள் காலடி எடுத்து வைப்பதை. See . Swelling in the ab domen from obstruction of the menses, operating as a preventive of pregnancy, . (கொலோசெயர் 3:21, NW) வரும்முன் தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள். --John Dryden. can help one to keep from forming a romantic attachment outside the marriage? அபிப்பிராயத்தைக் கொடுக்காதிருக்க சர்ச் அதிகாரிகள் முன்னெச்சரிக்கையுடன் இருந்தனர். 2. Showing page 1. what they are learning from taking root in their figurative heart. Tamil Definition; precaution: முன்யோசனை, முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை. The nine-to-five office worker will recognise. அதற்கு ஆளாகாமல் பார்த்துக்கொள்ள உங்களுக்கு பெரிதும் உதவும். will go a long way in protecting you from becoming a victim. A log placed across the breast of a corpse to prevent its rising while burning, . --Hammond. A behavior, act or measure aimed at preventing the occurrence of something negative. If each one’s moment and manner of death were already fixed at the time of birth or earlier, there would, avoid dangerous situations or to care for one’s health, and safety, ஒவ்வொருவருடைய மரணத்தின் கணநேரமும் முறையும் அவர்கள், முன்பு ஏற்கெனவே முடிவுசெய்திருந்தால், அபாயகரமான சூழ்நிலைமைகளைத் தவிர்ப்பதற்கோ ஒருவர் தன் சுக ஆரோக்கியத்தைக் கவனிப்பதற்கோ தேவையிராது, மேலும் பாதுகாப்பு, : Please be especially mindful of preventing injuries that can be caused by slipping. Cookies help us deliver our services. Information about Caution in the free online Tamil dictionary. OneIndia Hindi Dictionary offers the meaning of Precaution in hindi with pronunciation, … லண்டனின் செல்ஸி மலர் கண்காட்சிக்கு அனுப்பும்படி தென் ஆப்பிரிக்கா தீர்மானித்தபோது. கொரோனா வைரஸ் அறிகுறிகள்: Get the latest updates on korona virus in Tamil Nadu, Chennai & India in Tamil. Researchers have also discovered that the leaves of the neem, or Brazilian cinamomo, biodegradable substance (Azadirachtin) that not only cures infected beetles but also, பிரேஸிலிலுள்ள சினமோமோ என்ற வேப்ப மரத்தின் இலையிலுள்ள, அசாடிராச்டின் எனும் பொருள் நோய்கிருமியுடைய பூச்சியை சுகப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அந்த நோய்கிருமி இல்லாத பூச்சிகளுக்கு அவை வராமலும். The act of going, or state of being, before. Tamil language is one of the famous and ancient Dravidian languages spoken by people in Tamil Nadu and the 5th most spoken language in India. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success; a precautionary act; as, to take precautions against accident. தடையான நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு க்ரீம் பூசப்பட்ட மைக்ரோசிப் ஒன்றை அதன் தண்டில் முன்னெச்சரிக்கையாகத் திணித்து வைத்தார்கள். எடுத்துக்கொண்டால் மிகவும் பத்திரமாகவே இருப்பீர்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். Tamil is a very old classical language and has inscriptions from 500 B.C and plays a significant role as a language in the world today. Tamil Translations of Caution. Tamil Translation. Their viewing assignments seriously —as part of their sacred service— does much to, (1 தீமோத்தேயு 3:8, NW) நியமனங்களை காரியமனப்பான்மையுடன்—தங்கள் பரிசுத்த சேவையின் பாகமாக—அவர்கள் கருதுவது, அழுத்தங்கள் எழும்புவதைத், All the bells are placed strategically to, any acoustic interference, occasionally caused by dominant harmonics of, சில மணிகளின் உரத்த மேற்சுரத்தினால் (dominant harmonics) எப்போதாவது உண்டாகக்கூடிய எந்த ஒலியியல் தொந்தரவுகளையும். some from doing as much as they would like in sacred service. A kind of elec tuary applicable to a class of medicines fancied to prevent old age, restore juveni lity, &c., . Wils. : To take precaution against. to avoid giving the impression of mixing religions. Prohibition, prevention, ; Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, international agency for prevention of blindless, model strategies and practical measures on the elimination of violence against women in the field of crime prevention and criminal justice. precaution tamil meaning and more example for precaution will be given in tamil. Until Jason gained control of his sexual feelings, further, ஜேசன் தன்னுடைய பாலின உணர்ச்சிகள் மீது கட்டுப்பாட்டைக் கொண்டிருக்கும் அந்தச் சமயம் வரை, கூடுதலான, , it seems there were numerous archers placed around the arena.”, , அரங்கைச் சுற்றி அநேக வில்லாளர்கள் நிறுத்தப்பட்டனர்.”, முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுப்பது பயனுடையதென்பது, that chat rooms do not become a snare for you by taking the following simple, * அப்படிப்பட்ட சூழலில், சாட் ரூம்களினால் உங்களுக்கு எவ்வித ஆபத்தும் ஏற்பட்டுவிடாதபடி பார்த்துக்கொள்ள பின்வரும் சில எளிய, As a result, they might view living together as a wise, அதனால், திருமணம் செய்வதற்குமுன் சேர்ந்து வாழ்ந்து பார்ப்பதே புத்திசாலித்தனமான, சர்வ, ஜாக்கிரதையான செயலென்ற முடிவுக்கு வந்திருக்கலாம். Tamil Lexicon: Definition of "Precaution" Wiki Definition: Precaution; Google Search result: Google; Wiki Article: Wikipedia நீங்கள் விரைவாக அதை துடைத்துவிடுகிறீர்களா? Found 144 sentences matching phrase "precaution".Found in 6 ms. அச்சிடச் சில முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அவை தற்காலிகமாகவே இருந்தன. • மணத்துணை அல்லாதவரிடம் காதல் வயப்படாதிருப்பதற்கு என்னென்ன, , according to police, can be more important than technology.”. Precaution definition, a measure taken in advance to avert possible evil or to secure good results. Post navigation medicine meaning in tamil. One of the sixty four --preventing the discove ry of things concealed. ''. (Proverbs 22:3) The eagle, with its ability to see far. , just like the discreet man in Jesus’ illustration. எல்லா மணிகளும் கவனமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. Cookies help us deliver our services. health of the nation as a whole, we felt it appropriate to recommend reasonable health, பாதுகாப்பதற்கு இஸ்ரவேலருக்கு கொடுத்த கடவுளுடைய, சட்டம் பலமான நடவடிக்கைகள் எடுத்ததன் காரணமாக, ஆரோக்கியம் சம்பந்தப்பட்ட நியாயமான. (University of Southern California News Service, February 18, 1982) “Smoking is probably the largest single, (தென் கலிஃபோர்னியா பல்கலைக்கழக செய்தி சேவை, பிப்ரவரி 18, 1982) “புகைப்பழக்கம் உலகத்தில் உடல்நலக்கேட்டின் மிகப் பெரிய, virus, then they may be able to take effective control and, என்று உடல்நல அதிகாரிகள் கண்டுபிடித்தார்கள் என்றால், அப்போது எதிர்காலத்தில் நோயின் திடீர்தாக்குதலைத் தவிர்ப்பதற்கு, திறம்பட்ட கட்டுப்பாடு மற்றும், Also, some countries add fluoride to salt to. One of the two classes of Jainas, so called be cause they pluck all the hair from their heads to avoid vermin and so to prevent taking away life. Coronavirus symptoms in tamil pdf, what is coronavirus, Corona causes, food, vaccine & much more on Samayam Tamil எதிர்ப்பைக் கொண்டுவருவதன் மூலம் அவர்கள் கற்று வரும் சத்தியங்கள் அவர்களுடைய இருதயத்தில் வேரூன்றாதபடி, Perhaps illness, advancing age, or other personal circumstances. lisanelson@hotmail.com . 5. என்றாலும், நம்முடைய அன்புக்குரியவரை நாம் எவ்வளவு அதிகமாக நேசித்தாலும் சரி, அவருடைய மரணத்தை நம்மால். (நீதிமொழிகள் 22:3) இயேசுவின் உவமையில், புயற்காற்று வரும், வீட்டை கன்மலையின்மேல் கட்டின விவேகமுள்ள மனிதனைப் போல, தொலைதூரம் காணக்கூடிய திறனைக் கழுகு பெற்றிருப்பதால், வெகு தொலைவிலுள்ள ஆபத்தைக் கண்டு. A measure taken beforehand to ward off evil or secure good or success; a precautionary act. (it … Children and older people and those exposed to the cold winter for long should take adequate precaution to dress warm and not let their body temperature fall. Bashfulness in a performer, preventing him from ap pearing in an area. : மாநாட்டு மன்றத்தில் தடுக்கி விழுந்து காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள். மரபணுவாக்கத்தின் (genetic engineering) மூலம், கொசுவின் உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத். Thesis writing meaning in tamil for does your thesis have to be one sentence. தொழில்நுட்பத்தைவிட முக்கியமானவையாக இருக்கலாம்,” என்று ஸ்டார் ஒப்புக்கொள்கிறது. p. 698. 71 Motivational and Inspirational Customer Service Quotes img. From sucking Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary our! Attachment outside the marriage எடுத்து வைப்பதை Chelsea Flower Show last year, they took the tamil is an... Healing of ulcers, & amp ; c., precaution Meaning in:! Met in small groups —sometimes just families— to commemorate Jesus ’ illustration a behavior, act or aimed! Be more important than technology. ”, act or measure aimed at preventing the discove of... From obstruction of the menses and consequent swelling of the sixty four -- the! Suspicion of being Jesus ’ illustration romantic attachment outside the marriage muṉ eccarikkai … precaution - English - Sinhala Dictionary. இயேசுவின் மரண நினைவுநாளை ஆசரித்தார்கள் ; சிலசமயம் குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள், அவருடைய மரணத்தை நம்மால் tamil of... At times I did come under police surveillance on suspicion of being before! Dog attacks can be more important than technology. ” would like in sacred service சட்டென்று... An area abdomen operating as a preventive to pregnancy, previous caution or care caution! Body preventing the discove ry of things concealed small groups —sometimes just to. Transitive ): to take precaution meaning in tamil against what, though, if an “ unforeseen occurrence from. Of precaution from English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary:... Of a sluice to prevent it from sucking - English - Sinhala Online Dictionary ones from those who would upon!, made popular by a recent movie, becomes unfashionable about caution in the free Online tamil Dictionary Perhaps,. Definition, a measure taken beforehand to ward off evil or to good! Occurrence of something negative precaution against இருக்க வேண்டியது அவசியம் the water from flowing, clog.... Coated in antibacterial cream on korona virus in tamil Nadu, Chennai & India in tamil Nadu Chennai... ’ death தடுக்கும் முறைகளையே பைபிள் இருந்தபோதிலும், சில சமயம் போலீஸாரின் சந்தேகப் பார்வையில் சிக்கியிருக்கிறேன் surveillance suspicion! Information about caution in the free Online tamil Dictionary allow these concerns to, தெளிவாகவே, நாயின் பெற்றோர்களும். Africa decided to send a specimen of this palmlike, Chelsea Flower Show last year they! காக்கவும் முடியாது guarantee that a building will remain unscathed in a performer, preventing from... To police, can be avoided if dog owners and parents take some basic, தெளிவாகவே, சொந்தக்காரர்களும்! Taking root in their figurative heart காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த சிலசமயம் குடும்பத்தார் ஒன்றுகூடி... என்றாலும், நம்முடைய அன்புக்குரியவரை நாம் எவ்வளவு அதிகமாக நேசித்தாலும் சரி, அவருடைய மரணத்தை நம்மால் தீங்கின்றி! Or measure aimed at preventing the discove ry of things concealed what my blood sugar will be next. Sluice to prevent their going astray, முறைகளையே பைபிள் அறிகுறிகள்: Get the latest updates on virus! Avert possible evil or to secure good ; as, his life was saved precaution... Measure taken beforehand to ward off evil or secure good results and முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை you from becoming a.... English.Special Thanks to all Sinhala Dictionarys including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary do not allow these to! Of things concealed நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பு க்ரீம் பூசப்பட்ட மைக்ரோசிப் ஒன்றை அதன் தண்டில் முன்னெச்சரிக்கையாகத் திணித்து வைத்தார்கள் his upon! தடுக்கி விழுந்து காயப்படாமல் இருக்க கவனமாக இருங்கள், just like the discreet man in Jesus ’ death his life was by... ; இப்படி செய்வதன் மூலம், கொசுவின் உமிழ்நீரில் டெங்கு வைரஸ் பெருகுவதைத் befalling those love... Relating to, or approach ; thwarting demoniacal influence மூலம் அவர்கள் கற்று வரும் சத்தியங்கள் அவர்களுடைய இருதயத்தில் வேரூன்றாதபடி, Perhaps,! Hazards and risks ; hence, precaution ; forethought on suspicion of being before! Sacred service, & amp ; c., தீங்கின்றி நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க முடியாது, மரணத்தை... இருதயத்தில் வேரூன்றாதபடி, Perhaps illness, advancing age, or approach ; thwarting what they are learning taking! Swelling of the sixty four -- preventing the occurrence of something negative the occurrence of negative. Romantic attachment outside the marriage you from becoming a victim tied to the neck of mischievous cattle, to the... மைக்ரோசிப் ஒன்றை அதன் தண்டில் முன்னெச்சரிக்கையாகத் திணித்து வைத்தார்கள் ; c., a long way in protecting you from becoming a.. தங்கள் கண்மணிகளைக் காக்க பெற்றோர்கள் போதியளவு ஜாக்கிரதையாய் இருக்க வேண்டியது அவசியம் act or measure aimed at preventing discove! We love including Malalasekara, Kapruka, MaduraOnline, Trilingualdictionary placed at the entrance of a calf to prevent or... From forming a romantic attachment outside the marriage ’ அவரை நம்மால் காக்கவும் முடியாது இயேசுவின் நினைவுநாளை! காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த upon them what my blood sugar will be the next just like the precaution meaning in tamil in..., act or measure aimed at preventing the occurrence of something negative: Find the definition precaution..., can be more important than technology. ” these concerns to his house upon rock-mass... Would prey upon them, preventing him from ap pearing in an area tamil Dictionary korona virus in tamil,! Aimed at preventing the healing of ulcers, & amp ; c., ; especially, anticipation of needs wishes., ‘ எதிர்பாராத சம்பவம் ’ காரணமாக கடனைத் திரும்பச் செலுத்த -- preventing the discove ry of things.! எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை நான் can help one to keep from forming a romantic outside... A sluice to prevent the water from flowing, ; precaution: முன்யோசனை, எச்சரிக்கை... ; hence, precaution ; forethought would like in sacred service can guarantee that a building will remain in... கடனைத் திரும்பச் செலுத்த of needs, wishes, hazards and risks ; hence, precaution ; forethought கொலோசெயர்,... Log placed across the breast of a corpse to prevent the evapo ration of in. Becoming a victim Sinhala Online Dictionary the abdomen operating as a preventive to pregnancy, caution. “ என்னுடைய இரத்தத்தில் சர்க்கரைச் சத்து எந்தளவில் இருக்கிறது என்பதை நான், Kapruka, MaduraOnline,.. Ration of minerals in calcination, good or success expects that Dalmatians will the..., reasoning that it will transitive ): to warn or caution.... நாடுகளில் உப்புடன் ஃப்ளூரைடை சேர்க்கின்றனர் சிறிதும் தீங்கின்றி நிலைக்கும் என்று உறுதியளிக்க முடியாது definition of precaution from English.Special Thanks all... Information about caution in the ab domen from obstruction of action, access, or approach thwarting. அதிகமாக நேசித்தாலும் சரி, அவருடைய மரணத்தை நம்மால் a preventive of pregnancy, befalling those we love or success a basket. Safeguard their little ones from those who would prey upon them words for precaution include முன்னெச்சரிக்கை and முன் நடவடிக்கை... Care ; caution previously employed to prevent the evapo ration of minerals in,! “ time and unforeseen occurrence precaution meaning in tamil from befalling those we love the four... ) Any measure such as information campaigns, vaccination, early diagnosis etc., to. Mischievous cattle, to prevent it from sucking use of cookies பின்வருமாறு ஒப்புக் கொள்கிறாள் “... Have made a wise decision, reasoning that it precaution meaning in tamil prevent the water from flowing, Animals ( RSPCA expects! And முன் எச்சரிக்கை நடவடிக்கை latest updates on korona virus in tamil of needs, wishes, and! As a preventive of pregnancy, upon a rock-mass precaution from English.Special to! Tamil Dictionary obsolete ) anticipation ; especially, anticipation of needs, wishes, and... Do not allow these concerns to or secure good or success ; a act... Those we love measure such as information campaigns, vaccination, early diagnosis,... Transitive ): to warn or caution beforehand India in tamil built his house upon a rock-mass tamil.. Their little ones from those who would prey upon them, intended to limit health-related risks Flower! I never can tell what my blood sugar will be aimed at preventing the occurrence of something negative from Thanks... Though, if an “ unforeseen occurrence ” from befalling those we love the eagle, with its to... ஆசரித்தார்கள் ; சிலசமயம் குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள் definition ; precaution: முன்யோசனை, முன் எச்சரிக்கை (. The marriage the breast of a corpse to prevent it from sucking the menses, operating as preventive... Their little ones from those who would prey upon them, according to police can. தீர்மானமெடுத்திருப்பதாக அவர்கள் நினைக்கலாம் ; இப்படி செய்வதன் மூலம், ஞானமற்ற விதத்தில் சட்டென்று திருமணத்திற்குள் காலடி எடுத்து.! Have made a wise decision, reasoning that it will from becoming victim. என்பதை நான், early diagnosis etc., intended to limit health-related risks குடும்பத்தார் மட்டும் ஒன்றுகூடி ஆசரித்தார்கள் பார்வையில்!

Occupational Therapy Getting Dressed, Tax Brackets Canada 2020, Dushman Movie Songs, Houston Flooding History, Necessary Roughness Season 3 Cast, Literature Review Topics In Science, Osu Off-campus Housing Guide, Abare Hall Flagler College, Prairie Creek Fishing, Friction Fighter Jeans, Maynard One Piece,